english

Контакт

Организациони тим националне конференције
“Quo Vadis TVET Serbia”
Правци развоја занатско-техничког ССОВ

Београд, 26 - 27. новембар 2013.
tvetconference2013@gmail.com
www.tvetconference2013.org

Powered by: Blue City Media